Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bolmen (WA29456646)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bolmen (WA29456646)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bolmen (WA29456646)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bolmen (WA29456646)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6302373
SWEREF99 TM Östlig: 419645

RT 90 2,5 gon V - X: 6305500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1370500

WGS84 Latitud: 56.8581806847
WGS84 Longitud: 13.6822067408

ETRS-89 Latitud: 56.85817
ETRS-89 Longitud: 13.68219

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar 510 Bolmen, S
SRK, Lagan Bottenfauna i sjöar_prof o lit 510 Bolmen, S
SRK, Lagan Sedimentkemi 510 Bolmen, S
SRK, Lagan Metaller i fisk 510 Bolmen, S
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar 510 Bolmen, S
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Växtplankton i sjöar Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i sjöar_prof o lit Bottenfauna   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i sjöar_prof o lit Bottenfauna BQI 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i sjöar_prof o lit Bottenfauna MILA 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i sjöar_prof o lit Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1994 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 2003 2015
SRK, Lagan Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2003 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1994 -
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
SRK, Lagan Metaller i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Metaller i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2005 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1994 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 2003 -
SRK, Lagan Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var sjätte år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LaganBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, LaganBottenfauna
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000