Fenen utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE630655-140465
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fenen (WA45187147)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fenen (WA45187147)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fenen (WA45187147)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fenen (WA45187147)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1978
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6303824
SWEREF99 TM Östlig: 453763

RT 90 2,5 gon V - X: 6306550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1404650

WGS84 Latitud: 56.8758706597
WGS84 Longitud: 14.2413893006

ETRS-89 Latitud: 56.87586
ETRS-89 Longitud: 14.24138

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi c020 Fenen utlopp
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag 32-88 Fenen utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrit 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2014 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1978 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1978 2020
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 2014 2014
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 2 gånger per år 2014 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH