Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6306210
SWEREF99 TM Östlig: 533195

RT 90 2,5 gon V - X: 6308000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1484140

WGS84 Latitud: 56.8984188615
WGS84 Longitud: 15.5449650072

ETRS-89 Latitud: 56.89841
ETRS-89 Longitud: 15.54495

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA3613 Långegöl utlo
SRK, Ljungbyån Vattenkemi LJ01A Långegöls utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1984 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   2 gånger per år 1984 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1984 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2003 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2000 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2011 -