Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Helgasjön (WA55253027)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Helgasjön (WA55253027)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Helgasjön (WA55253027)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helgasjön (WA55253027)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6306642
SWEREF99 TM Östlig: 485067

RT 90 2,5 gon V - X: 6309000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1436000

WGS84 Latitud: 56.9032495692
WGS84 Longitud: 14.7548227225

ETRS-89 Latitud: 56.90324
ETRS-89 Longitud: 14.75481

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Nätfiske Helgasjön
SRK Mörrumsån Plankton 178 Helgasjön Arabyviken
SRK Mörrumsån Bottenfauna 178 Helgasjön Arabyviken
SRK Mörrumsån Provfiske 178 Helgasjön Arabyviken
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 178 Helgasjön Arabyviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1992 2014
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1992 2014
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk   Var sjätte år 1994 2013
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1994 2013
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   Var sjätte år 1970 2014
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1970 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1994 -
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1992 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1992 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
KEU, Kronobergs länFisk
Operativ övervakningSRK MörrumsånLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
KEU, Kronobergs länFisk

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000