Älganässjön utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE631212-141450
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Älganässjön (WA58497047)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Älganässjön (WA58497047)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Älganässjön (WA58497047)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Älganässjön (WA58497047)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Alvesta - 0764
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1985
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6309507
SWEREF99 TM Östlig: 463542

RT 90 2,5 gon V - X: 6312120
RT 90 2,5 gon V - Y: 1414500

WGS84 Latitud: 56.9278646402
WGS84 Longitud: 14.4010020301

ETRS-89 Latitud: 56.92778
ETRS-89 Longitud: 14.40100

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi h020 Älganässjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1985 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1985 2020