Gassjön utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE631584-144479
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gassjön (WA23679657)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gassjön (WA23679657)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gassjön (WA23679657)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gassjön (WA23679657)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1988
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6313583
SWEREF99 TM Östlig: 493772

RT 90 2,5 gon V - X: 6315840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1444790

WGS84 Latitud: 56.9658488609
WGS84 Longitud: 14.8975904524

ETRS-89 Latitud: 56.96579
ETRS-89 Longitud: 14.89757

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi e050 Gassjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1988 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1988 2020