Innaren utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE631977-144375
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Innaren (WA76628012)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Innaren (WA76628012)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Innaren (WA76628012)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Innaren (WA76628012)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1984
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6317498
SWEREF99 TM Östlig: 492686

RT 90 2,5 gon V - X: 6319770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1443750

WGS84 Latitud: 57.0009559263
WGS84 Longitud: 14.8796205314

ETRS-89 Latitud: 57.00094
ETRS-89 Longitud: 14.87959

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi e030 Innaren utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1984 2020
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1984 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000