Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön (WA81275650)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön (WA81275650)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön (WA81275650)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön (WA81275650)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Högsby - 0821
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6318977
SWEREF99 TM Östlig: 570563

RT 90 2,5 gon V - X: 6320330
RT 90 2,5 gon V - Y: 1521670

WGS84 Latitud: 57.0089093492
WGS84 Longitud: 16.1618885267

ETRS-89 Latitud: 57.00890
ETRS-89 Longitud: 16.16188

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Påväxtalger PV014 Getebro
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar 1208 Alsterån, Getebro
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag AL090 Getebro, vägbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2004 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2002 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1998 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1998 2014
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2007 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1998 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1998 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2004 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1998 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1998 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1998 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2013 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande Temperatur 7 gånger per år 2002 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning pH 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Sulfat 12 gånger per år 1985 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1998 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1998 2014
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1985 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2007 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2020 -
KEU, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2020 -
KEU, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2020 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, FlodmynningarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
SRK, AlsterånSärskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningNMÖ, FlodmynningarPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Alsterån Getebro Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station Ja Beslutad
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad