Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Allgunnen (WA93701413)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Allgunnen (WA93701413)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Allgunnen (WA93701413)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Allgunnen (WA93701413)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Högsby - 0821
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6319338
SWEREF99 TM Östlig: 561341

RT 90 2,5 gon V - X: 6320800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1512450

WGS84 Latitud: 57.0134688803
WGS84 Longitud: 16.0101631523

ETRS-89 Latitud: 57.01346
ETRS-89 Longitud: 16.01014

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Limnisk basinventering, Kalmar län Makrofyter i sjöar Allgunnen
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Allgunnen
SRK, Alsterån Växtplankton AL075 Allgunnen
SRK, Alsterån Bottenfauna AL075 Allgunnen
SRK, Alsterån Metaller i sediment AL075 Allgunnen
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag AL075 Allgunnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1995 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1995 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 10 gånger per år 1995 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1995 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1995 -
Limnisk basinventering, Kalmar län Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2008 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna MILA Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2006 2006
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1989 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2004 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningLimnisk basinventering, Kalmar länMakrofyter
SRK, AlsterånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, AlsterånBottenfauna
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton