Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Are Sjö (WA25868534)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Are Sjö (WA25868534)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Are Sjö (WA25868534)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Are Sjö (WA25868534)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6320071
SWEREF99 TM Östlig: 509110

RT 90 2,5 gon V - X: 6322150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1460210

WGS84 Latitud: 57,02404
WGS84 Longitud: 15,15021

ETRS-89 Latitud: 57.02403
ETRS-89 Longitud: 15.15006

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a130 Aresjö sjöpr släna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1995 -