Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lädjasjön (WA77066604)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lädjasjön (WA77066604)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lädjasjön (WA77066604)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lädjasjön (WA77066604)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6326999
SWEREF99 TM Östlig: 482907

RT 90 2,5 gon V - X: 6329390
RT 90 2,5 gon V - Y: 1434080

WGS84 Latitud: 57.0861196841
WGS84 Longitud: 14.718099942

ETRS-89 Latitud: 57.08604
ETRS-89 Longitud: 14.71797

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi d023 Lädjasjön utlopp
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag 56-86 Lädjasjön utlopp
Övrigt fiske, Kronobergs län Elfiske Kavleån Ned Kvarndammen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Övrigt fiske, Kronobergs län Elfiske Fisk   1 gång per år 1987 1987
Övrigt fiske, Kronobergs län Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1987 1987

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2004 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrit 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2004 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran 1 gång per år 2018 2018
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2004 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2004 -
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 1 gång per år 2018 2018
VER, Kronobergs län Vattenkemi Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2018 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kronobergs länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur