Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hultbren (WA44900043)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hultbren (WA44900043)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hultbren (WA44900043)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hultbren (WA44900043)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6329913
SWEREF99 TM Östlig: 522279

RT 90 2,5 gon V - X: 6331840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1473500

WGS84 Latitud: 57.1120683344
WGS84 Longitud: 15.3680027513

ETRS-89 Latitud: 57.11199
ETRS-89 Longitud: 15.36785

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Nätfiske e065 Hultbren mitt
KEU, Kronobergs län Vattenkemi e065 Hultbren mitt
SRK, Alsterån Växtplankton AL740 Hultbren mitt
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag AL740 Hultbren mitt
SRK, Alsterån Metaller i sediment AL740 Hultbren mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2015 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2015 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2015 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2015 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2015 -
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk   Var sjätte år 1978 2000
KEU, Kronobergs län Nätfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1978 2000

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2010 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2002 2012
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Järn 3 gånger per år 2010 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Mangan 3 gånger per år 2010 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 2010 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2015 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2015 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2002 2012
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 0 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2010 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2002 2012
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2002 2012
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, AlsterånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, AlsterånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton