Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  NW633183-145768 (NW633183-145768)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  NW633183-145768 (NW633183-145768)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  NW633183-145768 (NW633183-145768)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6329786
SWEREF99 TM Östlig: 506456

RT 90 2,5 gon V - X: 6331900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457670

WGS84 Latitud: 57.1114120714
WGS84 Longitud: 15.1065958099

ETRS-89 Latitud: 57.11134
ETRS-89 Longitud: 15.10659

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Bottenfauna a120 Skärsjön utlopp
KEU, Kronobergs län Elfiske a120 Skärsjön utlopp
KEU, Kronobergs län Vattenkemi a120 Skärsjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2010 2019
KEU, Kronobergs län Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2010 2019
KEU, Kronobergs län Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 2010 2019
KEU, Kronobergs län Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2010 2019
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk   1 gång per år 1996 2013
KEU, Kronobergs län Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1996 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2010 -