Hacksjön utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633403-143013
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hacksjön (WA70336137)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hacksjön (WA70336137)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hacksjön (WA70336137)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hacksjön (WA70336137)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:24 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1995
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6331590
SWEREF99 TM Östlig: 478905

RT 90 2,5 gon V - X: 6334030
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430130

WGS84 Latitud: 57.1271499991
WGS84 Longitud: 14.6517054923

ETRS-89 Latitud: 57.12711
ETRS-89 Longitud: 14.65155

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kronobergs län Vattenkemi d010 Hacksjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1995 2014
KEU, Kronobergs län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1995 2014