Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  N Ölands kustvatten (WA43220560)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  N Ölands kustvatten (WA43220560)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  N Ölands kustvatten (WA43220560)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N Ölands kustvatten (WA43220560)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Borgholm - 0885
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öland
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6335861
SWEREF99 TM Östlig: 623729

RT 90 2,5 gon V - X: 6336590
RT 90 2,5 gon V - Y: 1575049

WGS84 Latitud: 57.1515968022
WGS84 Longitud: 17.041722229

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Ref Me3 Ref Me3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1984 -