Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Källundasjön (WA90672892)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Källundasjön (WA90672892)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Källundasjön (WA90672892)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-10 15:04 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Värnamo - 0683
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6334260
SWEREF99 TM Östlig: 432482

RT 90 2,5 gon V - X: 6337250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1383720

WGS84 Latitud: 57,146624362278
WGS84 Longitud: 13,8841327255484

ETRS-89 Latitud: 57.14662
ETRS-89 Longitud: 13.88413

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 163 Källundasjön utlopp
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Källundasjön
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Källundasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Näringsämnen   Tre gånger 2012 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Näringsämnen Totalkväve Tre gånger 2013 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Näringsämnen Totalfosfor Tre gånger 2012 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Försurning   2 gånger per år 1977 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Försurning pH 2 gånger per år 1977 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet