Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kållen (WA70947469)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kållen (WA70947469)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kållen (WA70947469)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kållen (WA70947469)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6335990
SWEREF99 TM Östlig: 523856

RT 90 2,5 gon V - X: 6337900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475150

WGS84 Latitud: 57,16651
WGS84 Longitud: 15,39448

ETRS-89 Latitud: 57.16650
ETRS-89 Longitud: 15.39446

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Alsterån Växtplankton AL730 Kållen
SRK, Alsterån Nätprovfiske AL730 Kållen
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag AL730 Kållen
SRK, Alsterån Metaller i sediment AL730 Kållen
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Screening miljögifter Kållen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 1996 -
SRK, Alsterån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1996 -
SRK, Alsterån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EindexW3) Var sjätte år 1996 -
SRK, Alsterån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar AindexW5 Var sjätte år 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1989 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2004 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Heptaklor 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 1 gång per år 2020 2020
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1989 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2020 2020
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tredje år 2010 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klordan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS 1 gång per år 2020 2020