Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärlen (WA15074631)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärlen (WA15074631)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärlen (WA15074631)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skärlen (WA15074631)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6336583
SWEREF99 TM Östlig: 491171

RT 90 2,5 gon V - X: 6338880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1442460

WGS84 Latitud: 57.1723757218
WGS84 Longitud: 14.8539923476

ETRS-89 Latitud: 57.17236
ETRS-89 Longitud: 14.85398

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Provfiske i sjöar G6 Skärlen
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar G6 Skärlen
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Kvicksilver i ettårig abborre G6 Skärlen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Provfiske i sjöar Fisk   Var tredje år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 1983 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Kvicksilver i ettårig abborre Prioriterade ämnen   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Kvicksilver i ettårig abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1997 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs länFisk