427 Skärlen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633900-144300
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärlen (WA15074631)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärlen (WA15074631)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärlen (WA15074631)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skärlen (WA15074631)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1977
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6336710
SWEREF99 TM Östlig: 491709

RT 90 2,5 gon V - X: 6339000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1443000

WGS84 Latitud: 57.1735205292
WGS84 Longitud: 14.862890596

ETRS-89 Latitud: 57.17352
ETRS-89 Longitud: 14.86287

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Plankton 427 Skärlen
SRK Mörrumsån Bottenfauna 427 Skärlen
SRK Mörrumsån Sedimentkemi 427 Skärlen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton   Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Plankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1977 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden   Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Plankton Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1977 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1983 2013
SRK Mörrumsån Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 1983 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK MörrumsånVäxtplankton