Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Herrestadsjön (WA70827186)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Herrestadsjön (WA70827186)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Herrestadsjön (WA70827186)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Herrestadsjön (WA70827186)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Värnamo - 0683
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6339263
SWEREF99 TM Östlig: 432953

RT 90 2,5 gon V - X: 6342250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1384250

WGS84 Latitud: 57.1916345453
WGS84 Longitud: 13.8905793738

ETRS-89 Latitud: 57.19162
ETRS-89 Longitud: 13.89057

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske 4998 Herrestadssjön helsjö
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 4998 Herrestadssjön helsjö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk   Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tionde år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länFisk