Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Svenljunga - 1465
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
1966
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6340285
SWEREF99 TM Östlig: 377214

RT 90 2,5 gon V - X: 6343932
RT 90 2,5 gon V - Y: 1328496

WGS84 Latitud: 57.1894334371
WGS84 Longitud: 12.9681510204

ETRS-89 Latitud: 57.18927
ETRS-89 Longitud: 12.96826

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag 18a Ätran, Skåpanäs
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa 18a Ätran, Skåpanäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 2013 -
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1966 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1966 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ÄtranFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ÄtranNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Ätran Skåpanäs Arbetsmaterial
Natura 2000