Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Holmeshultasjön (WA27479234)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Holmeshultasjön (WA27479234)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Holmeshultasjön (WA27479234)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Holmeshultasjön (WA27479234)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6342144
SWEREF99 TM Östlig: 488886

RT 90 2,5 gon V - X: 6344470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440240

WGS84 Latitud: 57,22228
WGS84 Longitud: 14,81596

ETRS-89 Latitud: 57.22227
ETRS-89 Longitud: 14.81594

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Holmeshultasjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Växtplankton i sjöar 112 Holmeshultasjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Bottenfauna i sjöar 112 Holmeshultasjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar 112 Holmeshultasjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Nätprovfiske i sjöar 112 Holmeshultasjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Nätprovfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen   - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Krom - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Zink - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1995 -