Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vrången (WA50630059)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vrången (WA50630059)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vrången (WA50630059)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vrången (WA50630059)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6342632
SWEREF99 TM Östlig: 510732

RT 90 2,5 gon V - X: 6344700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462100

WGS84 Latitud: 57,22668
WGS84 Longitud: 15,17776

ETRS-89 Latitud: 57.22666
ETRS-89 Longitud: 15.17774

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Provfiske i sjöar G7 Vrången
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar G7 Vrången
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Kvicksilver i ettårig abborre G7 Vrången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Provfiske i sjöar Fisk   Var tredje år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 1983 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Kvicksilver i ettårig abborre Prioriterade ämnen   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Kvicksilver i ettårig abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1997 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Referensstationer - sjöar, Kronobergs län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1983 -