Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stångån: Håvsjö - Kalvsjön (WA88424317)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stångån: Håvsjö - Kalvsjön (WA88424317)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stångån: Håvsjö - Kalvsjön (WA88424317)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stångån: Håvsjö - Kalvsjön (WA88424317)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Svenljunga - 1465
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6345836
SWEREF99 TM Östlig: 384491

RT 90 2,5 gon V - X: 6349400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1335843

WGS84 Latitud: 57.241005782
WGS84 Longitud: 13.0860264926

ETRS-89 Latitud: 57.24099
ETRS-89 Longitud: 13.08601

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet 1014 Kättarpsån 21
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Kalv1 Lillån, Kalvsjöholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2013 2018
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Ljusförhållanden   2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1992 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2013 2018
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Försurning   2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Försurning pH 2 gånger per år 1992 -
KEU i Västra Götalands län Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1992 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2013 2018
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2013 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ÄtranFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ÄtranNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve