Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Allsarpasjön (WA73911374)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Allsarpasjön (WA73911374)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Allsarpasjön (WA73911374)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Allsarpasjön (WA73911374)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Sävsjö - 0684
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6348213
SWEREF99 TM Östlig: 470441

RT 90 2,5 gon V - X: 6350760
RT 90 2,5 gon V - Y: 1421860

WGS84 Latitud: 57.2759801327
WGS84 Longitud: 14.509790744

ETRS-89 Latitud: 57.27597
ETRS-89 Longitud: 14.50977

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske 5 Allsarpasjön utlopp
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 5 Allsarpasjön utlopp
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Allsarpasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk   Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tionde år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Försurning   Kontinuerlig mätning 1985 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Försurning Alkalinitet Kontinuerlig mätning 1985 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Försurning pH Kontinuerlig mätning 1985 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Näringsämnen   1 gång per år 2007 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2007 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i sjöar och vattendrag, verifierande Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2007 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet