Hummeln mellan Äpplenäsviken och sundet

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE635239-152539
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hummeln (WA30571059)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hummeln (WA30571059)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hummeln (WA30571059)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hummeln (WA30571059)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Oskarshamn - 0882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Virån - SE73000
Åtgärdsområde
Virån-Oskarshamn
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6360716
SWEREF99 TM Östlig: 574193

RT 90 2,5 gon V - X: 6362037
RT 90 2,5 gon V - Y: 1525795

WGS84 Latitud: 57,3831982124144
WGS84 Longitud: 16,234086905708

ETRS-89 Latitud: 57.38319
ETRS-89 Longitud: 16.23407

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Växtplankton VI12 Hummeln mellan Äpplenäsviken och sundet
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi VI12 Hummeln mellan Äpplenäsviken och sundet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1979 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1979 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Oskarshamn KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Oskarshamn KommunVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000