Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Majsjön (WA16275266)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Majsjön (WA16275266)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Majsjön (WA16275266)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Majsjön (WA16275266)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gislaved - 0662
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6349970
SWEREF99 TM Östlig: 400981

RT 90 2,5 gon V - X: 6353340
RT 90 2,5 gon V - Y: 1352390

WGS84 Latitud: 57.2819846892
WGS84 Longitud: 13.3574747823

ETRS-89 Latitud: 57.28198
ETRS-89 Longitud: 13.35746

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske 508 Majsjön helsjö
KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske 508 Majsjön helsjö
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Majsjön helsjö
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Majsjön helsjö
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Majsjön helsjö
SRK, Nissan Sedimentkemi Majsjön helsjö
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Majsjön helsjö
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Majsjön helsjö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1992 2010
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 2010
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 1992 2010
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk   Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske Bottenfauna   Var tredje år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1992 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Två gånger 2011 2017
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2005 2005
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2005 2005
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2011 2011
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen   En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2009 2009
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2009 2009
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NissanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
KEU, Jönköpings länBottenfauna
Fisk
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Operativ övervakningSRK, NissanNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton
KEU, Jönköpings länFisk