Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Svenljunga - 1465
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6349923
SWEREF99 TM Östlig: 379352

RT 90 2,5 gon V - X: 6353550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1330750

WGS84 Latitud: 57.276372422
WGS84 Longitud: 12.9989450171

ETRS-89 Latitud: 57.27636
ETRS-89 Longitud: 12.99893

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag 17a Ätran, Norrströmmen
SRK, Ätran Elfiske i vattendrag 17a Ätran, Norrströmmen
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa 17a Ätran, Norrströmmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1990 -
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1990 -
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1990 -
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1990 -
SRK, Ätran Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 2013 2018
SRK, Ätran Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2013 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1994 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, ÄtranBottenfauna