Virserumssjön utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE635472-148648
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Virserumssjön (WA82000973)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Virserumssjön (WA82000973)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Virserumssjön (WA82000973)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Virserumssjön (WA82000973)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1994
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6352936
SWEREF99 TM Östlig: 534982

RT 90 2,5 gon V - X: 6354720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1486480

WGS84 Latitud: 57,31802
WGS84 Longitud: 15,58083

ETRS-89 Latitud: 57.31801
ETRS-89 Longitud: 15.58082

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA4194 Virserumssjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1994 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2011 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2011 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2011 2020
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2011 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur