Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hären (SE635589-137323)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hären (WA66197139)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hären (WA66197139)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hären (WA66197139)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6351938
SWEREF99 TM Östlig: 422907

RT 90 2,5 gon V - X: 6355050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1374350

WGS84 Latitud: 57.3038917146
WGS84 Longitud: 13.7204596219

ETRS-89 Latitud: 57.30388
ETRS-89 Longitud: 13.72044

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Hären mitt
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Hären mitt
SRK, Nissan Sedimentkemi Hären mitt
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Hären mitt
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Hären mitt
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Hären mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1992 2010
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 2010
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 1992 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 0 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1992 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Fyra gånger 2010 2018
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2013 2013
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 1992 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Två gånger 2006 2015
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NissanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, NissanNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton