Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Värnen (WA11903100)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värnen (WA11903100)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värnen (WA11903100)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värnen (WA11903100)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6353465
SWEREF99 TM Östlig: 517152

RT 90 2,5 gon V - X: 6355460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468650

WGS84 Latitud: 57,32379
WGS84 Longitud: 15,28483

ETRS-89 Latitud: 57.32378
ETRS-89 Longitud: 15.28482

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 4599 Värnen helsjö
KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun Nätprovfiske 456 Värnen
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Kvicksilver i gädda Värnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun Nätprovfiske Fisk   Var tionde år 1984 -
KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tionde år 1984 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2003 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var femte år 2004 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2003 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommunFisk
KEU, Jönköpings länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fiskPrioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Operativ övervakningKÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommunFisk