Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sjöarpasjön (WA10223772)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sjöarpasjön (WA10223772)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sjöarpasjön (WA10223772)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sjöarpasjön (WA10223772)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6355517
SWEREF99 TM Östlig: 422035

RT 90 2,5 gon V - X: 6358640
RT 90 2,5 gon V - Y: 1373520

WGS84 Latitud: 57,33588
WGS84 Longitud: 13,70486

ETRS-89 Latitud: 57.33587
ETRS-89 Longitud: 13.70484

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske 514 Sjöarpasjön helsjö
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Sjöarpasjön helsjö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk   Var femte år 1993 -
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var femte år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen   - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Zink - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2009 -
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk Metaller i abborre Särskilda förorenande ämnen Krom - 2009 -