Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran (WA31898279)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran (WA31898279)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran (WA31898279)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran (WA31898279)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Svenljunga - 1465
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6355961
SWEREF99 TM Östlig: 382211

RT 90 2,5 gon V - X: 6359557
RT 90 2,5 gon V - Y: 1333682

WGS84 Latitud: 57.3300731797
WGS84 Longitud: 13.0425192537

ETRS-89 Latitud: 57.33131
ETRS-89 Longitud: 13.04344

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag B5 Lillån, Mölneby
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa B5 Lillån, Mölneby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1994 2012
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1986 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2009 -
SRK, Ätran Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ÄtranFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ÄtranNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve