Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hummeln (WA30571059)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hummeln (WA30571059)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hummeln (WA30571059)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hummeln (WA30571059)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Oskarshamn - 0882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Virån - SE73000
Åtgärdsområde
Virån-Oskarshamn
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6359164
SWEREF99 TM Östlig: 575446

RT 90 2,5 gon V - X: 6360470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1527030

WGS84 Latitud: 57.3690568328
WGS84 Longitud: 16.2544479398

ETRS-89 Latitud: 57.36905
ETRS-89 Longitud: 16.25443

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Växtplankton VI13 Hummeln, djuphålan
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi VI13 Hummeln, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1979 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1979 -
KÖ, Kontrollprogram Oskarshamn Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1979 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Oskarshamn KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Oskarshamn KommunVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000