Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Linnesjön (WA65168549)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Linnesjön (WA65168549)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Linnesjön (WA65168549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Linnesjön (WA65168549)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vaggeryd - 0665
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6360595
SWEREF99 TM Östlig: 449113

RT 90 2,5 gon V - X: 6363400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1400670

WGS84 Latitud: 57.3853201203
WGS84 Longitud: 14.153557643

ETRS-89 Latitud: 57.38531
ETRS-89 Longitud: 14.15354

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske 175 Linnesjön utlopp
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 175 Linnesjön utlopp
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön extraundersökning 2011 Linnesjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län Makrofyter   En gång 2011 2011
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk   Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tionde år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Ljusförhållanden   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2011 2011
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 0 -
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Syrgasförhållanden   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Näringsämnen   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Näringsämnen TOC 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Temperaturförhållande   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2011 2011
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 0 -
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2011 2011
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 0 -
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Försurning   1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Försurning pH 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2011 2011
SRK, Lagan Vattenkemi i Linnesjön Försurning Sulfat 1 gång per år 2011 2011
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länFisk