Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Järnsjön (WA26415544)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Järnsjön (WA26415544)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Järnsjön (WA26415544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Järnsjön (WA26415544)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6362674
SWEREF99 TM Östlig: 535886

RT 90 2,5 gon V - X: 6364450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487500

WGS84 Latitud: 57,40542
WGS84 Longitud: 15,59726

ETRS-89 Latitud: 57.40541
ETRS-89 Longitud: 15.59725

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk EM35 Järnsjön
SRK, Emån Sedimentkemi EM35 Järnsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 0 -
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1996 -
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tredje år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1996 -