Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Aspö Damm (SE636750-146670)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspö Damm (SE636750-146670)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspö Damm (SE636750-146670)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken (WA31407888)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-05 09:49 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6365473
SWEREF99 TM Östlig: 514860

RT 90 2,5 gon V - X: 6367500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1466500

WGS84 Latitud: 57,43174
WGS84 Longitud: 15,24750

ETRS-89 Latitud: 57.43173
ETRS-89 Longitud: 15.24749

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk EM55 Aspödammen
SRK, Emån Sedimentkemi EM55 Aspödammen
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 0 -
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1996 -
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1996 -
SRK, Emån Metaller och organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tredje år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink