Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Öresjön (WA92648384)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Öresjön (WA92648384)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Öresjön (WA92648384)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Öresjön (WA92648384)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mark - 1463
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Viskan - SE105000
Åtgärdsområde
Viskan
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6365533
SWEREF99 TM Östlig: 355530

RT 90 2,5 gon V - X: 6369450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1307100

WGS84 Latitud: 57,40956
WGS84 Longitud: 12,59504

ETRS-89 Latitud: 57.40956
ETRS-89 Longitud: 12.59503

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar T10s V Öresjön, Djupaste punkten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2010 2012
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2011 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2015 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ViskanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, ViskanLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas