Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Paviken (WA23375749)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Paviken (WA23375749)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Paviken (WA23375749)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Paviken (WA23375749)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE118117
Åtgärdsområde
Västra Gotland
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6371953
SWEREF99 TM Östlig: 688551

RT 90 2,5 gon V - X: 6371920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1640310

WGS84 Latitud: 57,45102
WGS84 Longitud: 18,14261

ETRS-89 Latitud: 57.45101
ETRS-89 Longitud: 18.14259

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Paviken
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Paviken
RMÖ Gotlands län, sötvatten Makrofyter i sjöar på Gotland Paviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton   4 gånger per år 2011 2012
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk   annat 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Makrofyter i sjöar på Gotland Makroalger och gömfröiga växter   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen   4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2011 2014