Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärsjön (WA62449099)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärsjön (WA62449099)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärsjön (WA62449099)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skärsjön (WA62449099)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Halland - 13
Kommun
Kungsbacka - 1384
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE105106
Åtgärdsområde
Kustnära områden (mellan)
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6368445
SWEREF99 TM Östlig: 335686

RT 90 2,5 gon V - X: 6372600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1287280

WGS84 Latitud: 57.4289627277
WGS84 Longitud: 12.2631568338

ETRS-89 Latitud: 57.42895
ETRS-89 Longitud: 12.26315

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar N7 Skärsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Försurning   4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Försurning pH 4 gånger per år 1984 -
RMÖ, Hallands län, Trendsjöar Vattenkemi trendsjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1984 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, TrendsjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur