Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fagerhultasjön (WA47624169)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fagerhultasjön (WA47624169)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fagerhultasjön (WA47624169)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fagerhultasjön (WA47624169)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6373437
SWEREF99 TM Östlig: 520414

RT 90 2,5 gon V - X: 6375400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472150

WGS84 Latitud: 57,50306
WGS84 Longitud: 15,34066

ETRS-89 Latitud: 57.50305
ETRS-89 Longitud: 15.34065

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) 50 Fagerhultasjön mitt
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar 7009 Fagerhultasjön, mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Syrgasförhållanden   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Ljusförhållanden   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2010 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Temperaturförhållande   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Näringsämnen   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Näringsämnen TOC 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2010 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning   - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning pH - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet - 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Försurning   1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Försurning pH 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i sjöar (VK1) Försurning Sulfat 1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve