Lygnern utanför Borgudden, 0,5 m djup

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE637650-128680
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lygnern (WA77847215)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Halland - 13
Kommun
Kungsbacka - 1384
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rolfsån - SE106000
Åtgärdsområde
Rolfsån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6372337
SWEREF99 TM Östlig: 335160

RT 90 2,5 gon V - X: 6376500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1286800

WGS84 Latitud: 57.4636895539
WGS84 Longitud: 12.2517890699

ETRS-89 Latitud: 57.46368
ETRS-89 Longitud: 12.25178

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar 70.1 Lygnern utanför Borgudden, 0,5 m djup

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2003 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2003 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2001 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 2000 2015
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   3 gånger per år 2001 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 2001 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 3 gånger per år 2019 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 3 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 3 gånger per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   3 gånger per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 3 gånger per år 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LygnernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000