Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lygnern (WA77847215)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Halland - 13
Kommun
Kungsbacka - 1384
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rolfsån - SE106000
Åtgärdsområde
Rolfsån
Startår
1972
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6374707
SWEREF99 TM Östlig: 336101

RT 90 2,5 gon V - X: 6378860
RT 90 2,5 gon V - Y: 1287770

WGS84 Latitud: 57.4852941366
WGS84 Longitud: 12.265873427

ETRS-89 Latitud: 57.48529
ETRS-89 Longitud: 12.26585

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag 80 Lygnerns utlopp
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa 80 Lygnerns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1972 2012
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1972 2012
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger var tredje år 1972 2018
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2019 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger var tredje år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger var tredje år 1972 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger var tredje år 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LygnernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000