Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mossjön (WA90331926)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mossjön (WA90331926)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mossjön (WA90331926)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mossjön (WA90331926)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vaggeryd - 0665
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6377892
SWEREF99 TM Östlig: 436863

RT 90 2,5 gon V - X: 6380850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1388620

WGS84 Latitud: 57,53914
WGS84 Longitud: 13,94536

ETRS-89 Latitud: 57.53912
ETRS-89 Longitud: 13.94534

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar 202 Mossjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Växtplankton i sjöar 202 Mossjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Nätprovfiske i sjöar 202 Mossjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Bottenfauna i sjöar 202 Mossjön mitt
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2010 2010
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2010 2010
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Nätprovfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1983 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 3 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöarBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöarBottenfauna
Fisk
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton