Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yxern (WA43930327)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yxern (WA43930327)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yxern (WA43930327)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yxern (WA43930327)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Vimmerby - 0884
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Botorpsströmmen - SE71000
Åtgärdsområde
Botorpsströmmen
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6394854
SWEREF99 TM Östlig: 564485

RT 90 2,5 gon V - X: 6396300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1516490

WGS84 Latitud: 57.6912752373
WGS84 Longitud: 16.0816938081

ETRS-89 Latitud: 57.69127
ETRS-89 Longitud: 16.08168

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Växtplankton BO21 Yxern, Gröppleånsmynning
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi BO21 Yxern, Gröppleånsmynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1978 -
KÖ, Kontrollprogram Vimmerby Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Vimmerby KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Vimmerby KommunVäxtplankton