Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hällsjön (WA31013399)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hällsjön (WA31013399)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hällsjön (WA31013399)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hällsjön (WA31013399)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Botorpsströmmen - SE71000
Åtgärdsområde
Botorpsströmmen
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6395234
SWEREF99 TM Östlig: 579627

RT 90 2,5 gon V - X: 6396500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531640

WGS84 Latitud: 57.6922634601
WGS84 Longitud: 16.3357297388

ETRS-89 Latitud: 57.69226
ETRS-89 Longitud: 16.33572

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton BO04 Ned. Ankarsrum arv, Hållsjön
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi BO04 Ned. Ankarsrum arv, Hållsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1980 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1980 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1980 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1980 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1980 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1980 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2020 -