Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kyrksjön (WA55419941)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kyrksjön (WA55419941)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kyrksjön (WA55419941)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kyrksjön (WA55419941)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Botorpsströmmen - SE71000
Åtgärdsområde
Botorpsströmmen
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6396325
SWEREF99 TM Östlig: 587342

RT 90 2,5 gon V - X: 6397500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1539370

WGS84 Latitud: 57,70063
WGS84 Longitud: 16,46550

ETRS-89 Latitud: 57.70062
ETRS-89 Longitud: 16.46549

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton BO56 Kyrksjön, Gladhammar
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi BO56 Kyrksjön, Gladhammar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1988 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1988 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1988 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1988 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1988 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1988 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2020 -