Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ryssbysjön (WA77935742)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ryssbysjön (WA77935742)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ryssbysjön (WA77935742)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ryssbysjön (WA77935742)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6395530
SWEREF99 TM Östlig: 478516

RT 90 2,5 gon V - X: 6398000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430500

WGS84 Latitud: 57.7014629855
WGS84 Longitud: 14.639544456

ETRS-89 Latitud: 57.70145
ETRS-89 Longitud: 14.63953

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar 6435 Ryssbysjön, mitt
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar 365 Ryssbysjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi 365 Ryssbysjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar 365 Ryssbysjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar 365 Ryssbysjön
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1978 -
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län Makrofyter   En gång 2010 2010
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2008 2008
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   - 0 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve - 0 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1978 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diuron En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Simazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2009 2009
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning   - 0 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning pH - 0 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet - 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1978 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2009 2009
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1978 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1978 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad