Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rådasjön (WA25906870)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rådasjön (WA25906870)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rådasjön (WA25906870)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rådasjön (WA25906870)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Härryda - 1401
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Mölndalsån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6395209
SWEREF99 TM Östlig: 325493

RT 90 2,5 gon V - X: 6399500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1277400

WGS84 Latitud: 57.6652633488
WGS84 Longitud: 12.0744358639

ETRS-89 Latitud: 57.66525
ETRS-89 Longitud: 12.07442

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Makrofytinventeringar i Västra Götalands län Makrofyter Rådasjön
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar RL Rådasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -
Makrofytinventeringar i Västra Götalands län Makrofyter Makrofyter   En gång 2011 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000