Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Verkebäcksviken (WA61016906)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Verkebäcksviken (WA61016906)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Verkebäcksviken (WA61016906)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Verkebäcksviken (WA61016906)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6399075
SWEREF99 TM Östlig: 591513

RT 90 2,5 gon V - X: 6400201
RT 90 2,5 gon V - Y: 1543575

WGS84 Latitud: 57.724469877
WGS84 Longitud: 16.536417599

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment G1 MeS G1 MeS
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota G1 MeS G1 MeS

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Vart annat år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Vart annat år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Vart annat år 1981 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Vart annat år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Vart annat år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Vart annat år 1981 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Vart annat år 1981 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Vart annat år 1981 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Vart annat år 1981 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var femte år 1985 -